Czy warto wejść na zagraniczny rynek w 2023 roku?

zagraniczny rynek

Technologia rozwinęła się na taką skalę, że granice państw do pewnego stopnia zdążyły się już zatrzeć. Język angielski staje się językiem, który dominuje w handlu i usługach. Tłumaczenia dla biznesu stają się kluczowym warunkiem otwarcia firmy na klientów z innych krajów. A czy ciągle warto to robić? Po co starać się o zagraniczną ekspansję?

5 biznesowych powodów, dla których warto rozważyć zagraniczny rynek

Dostęp do nowych rynków i klientów

Otwarcie się na międzynarodowe relacje przynosi wiele korzyści. Umożliwia dotarcie do nowych grup odbiorców, które mogą być zainteresowane oferowanymi produktami lub usługami. Czujesz, że w Polsce Twój pomysł nie jest dobrze odbierany? Spróbuj swoich działań za granicą - masz wtedy dostęp do większej ilości konsumentów, którzy są otwarci na testowanie nowości.

Rozszerzenie geograficznego zasięgu działalności pozwala uniezależnić się od ograniczeń związanych z jednym miejscem. Ponadto, dostęp do nowych rynków może prowadzić do odkrycia nowych trendów lub preferencji klientów, które mogą przyczynić się do rozwoju i sukcesu firmy. 

Dywersyfikacja ryzyka

Jeśli firma działa tylko na jednym rynku, wszelkie problemy gospodarcze, polityczne czy te związane z regulacjami mogą mieć poważny wpływ na jej działalność. Rozszerzając działalność na różne rynki, firma rozprasza ryzyko, a straty na jednym rynku mogą być zrekompensowane przez zyski na innych.

W tym miejscu warto wspomnieć o wojnie toczącej się w Ukrainie. W chwili jej wybuchu wstrzymano dostawy oraz sprzedaż w sklepach internetowych. W całym regionie widoczne było zmniejszenie popytu na zakupy, czego przyczyną stała się wojna i inflacja. Firmy, które w 100% opierały swoje działania biznesowe na Ukrainie, mają teraz poważne kłopoty. Przedsiębiorstwa, które prowadziły biznes zagraniczny w mniejszym stopniu odczuły spadek konwersji i zwiększenie kosztów. Mogli ratować swoją firmę, dzięki działaniom w innych krajach. Ekspansja zagraniczna umożliwiła firmom uchronić się przed bankructwem.

Jeśli firma prowadzi działalność w różnych krajach, jest bardziej odporna na zmienność kursów walutowych. Kiedy kurs waluty jednego kraju spada, to zyski z działalności w innym kraju, w którym kurs rośnie, mogą częściowo zrekompensować straty. Dywersyfikacja działa tu jako forma ochrony przed ryzykiem związanym z fluktuacjami walutowymi.

 Zwiększenie wpływów, dzięki "lepszej" walucie

Jakie jeszcze korzyści wynikają z ekspansji na rynek zagraniczny? Polski biznes zyskuje dostęp do klientów, którzy płacą w dolarach oraz euro. Tacy klienci często dysponują większą siłą nabywczą niż mieszkańcy Polski, co oznacza, że mogą sobie pozwolić na większe zakupy. Dla zagranicznych konsumentów, ceny oferowanych produktów lub usług mogą być relatywnie niższe ze względu na korzystny kurs waluty. To z kolei tworzy atrakcyjne warunki dla polskiego biznesu, który może przyciągnąć klientów z zagranicy oferując konkurencyjne ceny i wysoką jakość.

Obawiasz się, że Twój produkt jest za drogi na polskie warunki? Spróbuj działania za granicą. Zagraniczny klient bardzo często może pozwolić sobie na większy zakup, ponieważ jest on dla nich tańszy niż dla mieszkańców Polski.

 Wzmocnienie pozycji na rynku

Otwarcie na globalne rynki może przynieść firmie przewagę w stosunku do innych przedsiębiorstw. Kiedy pomyślimy, że otwarcie się na handel zagraniczny jest wpisany w rozwój firmy, to lepiej, kiedy zrobimy to jak najwcześniej. Wtedy zdążymy zdobyć rozpoznawalność i renomę, a co za tym idzie zyskamy zaufanie klientów i zbudujemy pozytywny wizerunek marki. Konkurencja będzie musiała zaczynać od zera.

Ponadto działanie na międzynarodowym rynku daje firmie możliwość konkurowania z innymi globalnymi graczami w danej branży. Kiedy stajesz oko w oko z dużymi firmami, to możesz "wybić" się na ich popularności. Twoja strategia marketingowa może opierać się na działaniach, w których pokazujesz, że jesteś lepszy od produktu X.

Zdobycie doświadczenia i relacji biznesowych

Rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki pozwala na zdobycie cennego doświadczenia, które można wykorzystać do dalszego rozwoju firmy. Obecność w różnych krajach wiąże się z nauką i lepszym zrozumieniem odmiennych modeli biznesowych, regulacji oraz preferencji klientów. Kiedy pojawisz się w innym państwie, to musisz poznać ich zasady, marketing, SEO, sposoby na rozwój. To daje przedsiębiorstwu możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co może przyczynić się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz lepszego dopasowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Ponadto, kiedy otwierasz się na międzynarodowy biznes, to otwierasz się też na innych, ciekawych przedsiębiorców, z którymi możesz zderzać swoje pomysły. Co najważniejsze możesz również przyczynić się do zdobycia partnerów biznesowych i nawiązania strategicznych relacji z innymi firmami. Współpraca z lokalnymi biznesmenami mimo że przynieść liczne korzyści, takie jak dostęp do nowych kanałów dystrybucji, wzajemne wsparcie w promocji marki czy możliwość udziału w większych projektach biznesowych.

Rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa

Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych sprzyja rozwojowi firmy. Wchodzenie w interakcje z nowymi osobami i kulturami biznesowymi może stymulować kreatywność oraz otworzyć przed firmą nowe perspektywy.

Konfrontacja z konkurencją i różnorodnymi wymaganiami rynku zagranicznego wymusza adaptację i doskonalenie produktów, procesów oraz modeli biznesowych. Ponadto, nawiązywanie partnerstw z lokalnymi firmami czy uczelniami może prowadzić do wymiany wiedzy i nowoczesnych technologicznych rozwiązań.

Czy warto prowadzić biznes za granicą?

Odpowiedź jest jednoznaczna: tak! Wejście na zagraniczny rynek w obecnej erze globalizacji przynosi liczne korzyści i otwiera przed przedsiębiorstwem ogromne perspektywy. Niezależnie od branży czy wielkości firmy, skorzystanie z możliwości, jakie oferuje handel międzynarodowy, może przynieść znaczący wzrost i zwiększyć konkurencyjność

Jednak istotną barierą może być język. Dlatego tłumaczenia dla biznesu odgrywają tu kluczową rolę, bo umożliwiają skuteczną komunikację i dotarcie do klientów w języku angielskim. Tłumaczenie polsko-angielskie stanowi klucz do otwarcia nowych możliwości, zdobycia nowych klientów i zwiększenia wzrostu firmy.


Chcesz wejść na zagraniczny rynek, ale nie wiesz, jak zabrać się za tłumaczenie? Mam spore doświadczenie w tłumaczeniach dla biznesu. Przygotowuję przekłady, które odzwierciedlają zarówno ton i głos marki, jak i wpasowują się w kulturę danego kraju. Napisz do mnie na adres info@langbay.eu i porozmawiajmy o współpracy.

ASK FOR A QUOTE
copyrights (C) 2020 - 2022 by Lang Bay
Powered by getknow
Mod by KamikStudio