Doświadczenie

MOJE DOŚWIADCZENIE


 • Tłumaczenia
  prawnicze

  Umowy
  Pełnomocnictwa
  Wyciągi KRS
  Wnioski, zaświadczenia
  Akty założycielskie spółek
  Gwarancje, reklamacje, skargi
  Procedury i regulaminy

 • Tłumaczenia
  biznesowe

  Korespondencja firmowa
  Sprawozdania finansowe
  Raporty roczne
  Kodeksy postępowania
  Materiały szkoleniowe
  Dokumenty kadrowe
  Dokumenty przetargowe

 • Tłumaczenia
  marketingowe

  Ankiety
  Raporty z badań rynku
  Artykuły prasowe
  Ulotki, katalogi i plakaty
  Strony internetowe
  Premiery produktowe
  Aplikacje na urządzenia mobilne

Wszystkie zlecenia są traktowane poufnie

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące cen, proszę o kontakt.

Kontakt