Kiedy lokalizacja, kiedy globalizacja tłumaczenia

Globalizacja i lokalizacja tłumaczenia

Globalizacja i lokalizacja tłumaczenia to pojęcia, które wiążą się z dostosowaniem komunikacji do potrzeb klientów różnych języków, krajów i kultur. 

Dziś już na etapie planowania produktów, przygotowuje się je do użycia w wielu językach, na różnych rynkach. Do kwestii tłumaczenia tekstów, które mają służyć tak wielu różnym odbiorcom, można podejść dwojako: poprzez globalizację lub lokalizację. Artykuł wyjaśnia różnice między nimi. 

Co to jest globalizacja tłumaczenia?

Celem globalizacji tłumaczenia jest zbudowanie tekstu, który będzie łączył ludzi różnych kultur. Aby łączyć ludzi z odległych zakątków świata, tekst nie może zawierać odniesień zrozumiałych jedynie w wąskiej społeczności. Dokonując globalizacji tłumaczenia, tłumacz musi także uważać na kłopotliwe wątki, które śmieszne w jednej kulturze, mogą wywoływać zmieszanie czy obrazę w innej. Tłumacz upraszcza komunikację, może unikać idiomów czy modnych lokalnie, ale niezrozumiałych globalnie zwrotów językowych i przede wszystkim dba o spójność tłumaczonych materiałów.

Efektem globalizacji tłumaczenia z założenia będzie więc tekst uniwersalny, ogólny. Celem jest tutaj zbudowanie porozumienia między ludźmi mówiącymi różnymi językami. Przy globalizacji tłumaczenia dokładnie ten sam tekst będzie na przykład umieszczony na stronie internetowej czy na opakowaniu produktu w wielu wersjach językowych, w różnych krajach. 

Kiedy nie potrzebujesz tłumaczeń 1:1

Jednak coraz więcej produktów nie może funkcjonować na odległych, lokalnych rynkach w tłumaczeniu 1:1. Dlatego, gdy chodzi o dostosowanie produktu do kultury lokalnego rynku, mówimy o lokalizacji tłumaczenia. To lokalizacja tłumaczenia sprawia, że tekst osadzony w lokalnym kontekście, staje się zrozumiały na poziomie danej kultury. Firmy decydują się na lokalizację, ponieważ jest to proces, który przynosi wymierne korzyści. 

Badanie przeprowadzone przez firmę Distomo, pokazuje, że aplikacje, które są zlokalizowane, są o 128% częściej pobierane niż ich niezlokalizowani konkurenci. Również zyski lokalizowanych aplikacji są wyższe o 26% w porównaniu do aplikacji bez lokalnych wersji językowych. 

Aby proces lokalizacji tekstu był efektywny, powinien być poprzedzony szeregiem działań, o których nie będę tu szeroko pisać. Chodzi o wyodrębnienie wszelkich elementów kultury i treści charakterystycznych dla danego kraju już na etapie planowania produktu do wejścia na dane rynki. Ten etap nazywa się internacjonalizacją, a jego pominięcie wydłuża czas wprowadzenia produktu na dany rynek. Sama lokalizacja również jest pojęciem szerszym niż tylko lokalizacja tłumaczenia, w tym tekście skupiam się jednak tylko na standardach językowych.

Co to jest lokalizacja tłumaczenia?

Lokalizacja to zabiegi stosowane przez tłumacza, których celem jest oddanie kontekstu kulturowego danego kraju. To nie jest wyłącznie kwestia dobrego tłumaczenia. To nie jest też kwestia wiernego tłumaczenia 1:1. W przypadku lokalizacji tłumacz identyfikuje i neutralizuje językowe bariery i przemyca językową wrażliwość danego kręgu kulturowego. Może na przykład pominąć w tłumaczeniu niezrozumiałe odniesienia kulturowe lub zastąpić je takimi, które będą jasne i czytelne. 

Lokalizacja stosowana jest w tłumaczeniach: programów i gier komputerowych, aplikacji, stron internetowych, treści promocyjnych i reklamowych. Wszędzie tam, gdzie tłumaczony tekst służy osiągnięciu celu (celem może być skłonienie do zakupu albo zapisu na newsletter), lokalizacja zwiększa szanse na sukces. Chodzi o to, by odbiorca nie miał świadomości, że czyta tekst tłumaczony, ale by odbierał tekst jako pisany specjalnie dla niego. Efektem lokalizacji tłumaczenia jest komunikacja, która brzmi znajomo i budzi zaufanie. Lokalizowane tłumaczenie może poprawić odbiór marki na lokalnym rynku i przełożyć się na większe zainteresowanie jej ofertą. 

Zindywidualizowane usługi tłumaczeniowe dla firm

Niezależnie od rodzaju i celu tekstu, im bardziej naturalnie brzmi dla odbiorcy, tym jest skuteczniejszy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wiernego tłumaczenia, czy lokalizacji  – zgłoś się do profesjonalisty. Tłumaczenie da Ci jakość, a lokalizacja pomoże osiągnąć Twoje cele. 

Langbay
ASK FOR A QUOTE
copyrights (C) 2020 - 2022 by Lang Bay
Powered by getknow
Mod by KamikStudio