Kiedy lokalizacja, kiedy globalizacja tłumaczenia

lokalizacja a globalizacja

Globalizacja i lokalizacja językowa to pojęcia, które wiążą się z dostosowaniem komunikacji do potrzeb klientów różnych języków, krajów i kultur. 

Dziś już na etapie planowania produktów, przygotowuje się je do użycia w wielu językach, na różnych rynkach. Do kwestii tłumaczenia tekstów, które mają służyć tak wielu różnym odbiorcom, można podejść dwojako: poprzez globalizację lub lokalizację. Artykuł wyjaśnia różnice między nimi. 

Co to jest globalizacja tłumaczenia?

Celem globalizacji tłumaczenia jest zbudowanie tekstu, który będzie łączył ludzi różnych kultur. Aby łączyć ludzi z odległych zakątków świata, tekst nie może zawierać odniesień zrozumiałych jedynie w wąskiej społeczności. Dokonując globalizacji tłumaczenia tłumacz musi także uważać na kłopotliwe wątki, które śmieszne w jednej kulturze, mogą wywoływać zmieszanie czy obrazę w innej. Tłumacz upraszcza komunikację, może unikać idiomów czy modnych lokalnie, ale niezrozumiałych globalnie zwrotów językowych i przede wszystkim dba o spójność tłumaczonych materiałów.

Globalizacja tłumaczenia pozwala zatem otrzymać tekst uniwersalny, ogólny. Dzięki temu będzie można zbudować porozumienie między ludźmi mówiącymi różnymi językami. Przy globalizacji tłumaczenia dokładnie ten sam tekst będzie na przykład umieszczony na stronie internetowej czy na opakowaniu produktu w wielu wersjach językowych, w różnych krajach. 

Kiedy nie potrzebujesz tłumaczeń 1:1

Jednak coraz więcej produktów nie może funkcjonować na odległych, lokalnych rynkach w tłumaczeniu 1:1. Dlatego, gdy chodzi o dostosowanie produktu do kultury lokalnego rynku, mówimy o lokalizacji tłumaczenia. To lokalizacja językowa tłumaczenia sprawia, że tłumaczenie tekstu jest osadzone w lokalnym kontekście. Dzięki temu staje się on zrozumiały na poziomie danej kultury i dopasowany do specyfiki rynku docelowego. Firmy decydują się na lokalizację językową, a nie zwykłe tłumaczenie, ponieważ jest to proces, który przynosi wymierne korzyści. 

Badanie przeprowadzone przez firmę Distomo, pokazuje, że aplikacje, które są zlokalizowane, są o 128% częściej pobierane niż ich niezlokalizowani konkurenci. Również zyski lokalizowanych aplikacji są wyższe o 26% w porównaniu do aplikacji bez lokalnych wersji językowych. 

Efektywność lokalizacji językowej tekstu będzie wysoka, jeśli tłumaczenie będzie poprzedzone szeregiem działań, o których nie będę tu szeroko pisać. Proces lokalizacji pozwala na wyodrębnienie wszelkich elementów występujących w kulturze danego kraju i treści charakterystycznych dla niego już na etapie planowania wejścia produktu na dane rynki. Ten etap nazywa się internacjonalizacją, a jego pominięcie wydłuża czas wprowadzenia produktu na dany rynek. Sama lokalizacja również jest pojęciem szerszym niż tylko lokalizacja językowa tłumaczenia, w tym tekście skupiam się jednak tylko na standardach językowych.

Co to jest lokalizacja tłumaczenia?

Lokalizacja językowa obejmuje zabiegi stosowane przez tłumacza, których celem jest oddanie kontekstu kulturowego dopasowanego do potrzeb danego kraju. To nie jest wyłącznie kwestia dobrego zwykłego tłumaczenia. To nie jest też kwestia wiernego tłumaczenia 1:1. W przypadku lokalizacji tłumacz identyfikuje i neutralizuje językowe bariery i przemyca językową wrażliwość danego kręgu kulturowego. Może na przykład pominąć w tłumaczeniu niezrozumiałe odniesienia kulturowe lub zastąpić je takimi, które będą jasne i czytelne. 

Lokalizacja językowa stosowana jest w tłumaczeniach: programów i gier komputerowych, aplikacji, stron internetowych, treści promocyjnych i reklamowych. Wszędzie tam, gdzie tłumaczony tekst służy osiągnięciu celu (celem może być skłonienie do zakupu albo zapisu na newsletter), lokalizacja zwiększa szanse na sukces. Chodzi o to, by odbiorca nie miał świadomości, że czyta tekst tłumaczony, ale by odbierał tekst jako pisany specjalnie dla niego. Efektem lokalizacji tłumaczenia jest komunikacja, która brzmi znajomo i budzi zaufanie. Lokalizowane tłumaczenie może poprawić odbiór marki na lokalnym rynku i przełożyć się na większe zainteresowanie jej ofertą. 

Zindywidualizowane usługi tłumaczeniowe dla firm

Niezależnie od rodzaju i celu tekstu, im bardziej naturalnie brzmi dla odbiorcy, tym jest skuteczniejszy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wiernego tłumaczenia, czy lokalizacji językowej – zgłoś się do profesjonalisty. Tłumaczenie da Ci jakość, a lokalizacja stron internetowych, lokalizacja gier komputerowych, lokalizacja oprogramowania czy lokalizacja materiałów multimedialnych pomoże osiągnąć Twoje cele i sprawi, że tekst będzie lepiej dopasowany do potrzeb rynku lokalnego i da szansę lepszego dotarcia do potencjalnych klientów.

ASK FOR A QUOTE
copyrights (C) 2020 - 2022 by Lang Bay
Powered by getknow
Mod by KamikStudio