Korekta tłumaczenia: człowiek czy program?

tlumaczenia-czlowiek-czy-program

KOREKTA tłumaczenia: człowiek czy program

Co to jest korekta tłumaczenia? Kiedy zdecydować się na korektę u tłumacza, a kiedy wystarczy program online? 

Każdy, kto próbował samodzielnie przetłumaczyć choćby jeden tekst, wie, jak na wiele sposobów można to zrobić. To dlatego ten sam tekst przetłumaczony przez różnych tłumaczy może mocno się od siebie różnić. Ze względu na różnice w jakości tłumaczenia, zawsze warto skorzystać z opcji korekty. Do wyboru mamy programy online oraz korektę u tłumacza. Ten artykuł wyjaśnia, czym różnią się te dwa podejścia. 

Korektor tekstu online 

Gotowe programy – korektory pozwalające na sprawdzanie pisowni online to opcja zdecydowanie najszybsza. Wiele tego typu narzędzi do korekty tekstu jest dostępna za darmo. Te programy pozwolą wykryć błędy interpunkcyjne, literówki, błędy składniowe i błędy ortograficzne. Należy jednak pamiętać, że mogą one sugerować niepotrzebne poprawki (na przykład w zakresie interpunkcji). 

Language Tool to jeden z najpopularniejszych korektorów tekstów wielu języków, który działa online. Na podobnej zasadzie działają Grammarly obsługujący wyłącznie język angielski oraz Ortograf obsługujący wyłącznie język polski. 

Wśród korektorów online znajdują się także:

  • Jasnopis – ocenia czy tekst w języku polskim jest pisany jasnym, zrozumiałym językiem (czy nie ma w nim trudnych słów i długich zdań).
  • Korektornline.pl – do korekt w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i rosyjskim.

Profesjonalna korekta tłumaczenia

Problem z programami do korekty tekstu online polega jednak na tym, że nie mają one wyczucia stylu i zrozumienia ludzkich emocji. Sprawdzanie pisowni online sprawi, że tekst będzie poprawny lub prawie poprawny. Natomiast korekta tekstu tłumaczonego wykonana przez tłumacza z doświadczeniem, znajomością kulturowych kodów i językowym wyczuciem, nie ograniczy się do wykrywania błędów pisowni, ale uczyni tekst żywym i atrakcyjnym. 

Tłumacz dokonujący korekty zadba o odpowiednie przetłumaczenie idiomów czy metafor użytych w tekście. Tekst tłumaczenie po korekcie wykonanej przez tłumacza będzie sprawiał wrażenie naturalnego. Odbiorca takiego tekstu nie będzie nawet wiedział, że ma do czynienia z tłumaczeniem. 

Każde tłumaczenie, aby odniosło informacyjny czy perswazyjny skutek, musi być nie tylko poprawne, ale także nieść angażujący ładunek emocjonalny. 

Korekta tekstu tłumaczenia zrobiona przez program zawsze będzie cechowała się pewną dozą językowej sztywności. Oczywiście, jeśli jest to tłumaczenie tekstu naukowego, to nie ma znaczenia. Jednak przy tekstach wizerunkowych, promocyjnych czy marketingowych, gdzie ważne jest przekazanie emocji, korekta od tłumacza odda charakter tekstu. 

Korektor online czy korekta u tłumacza?

Przy prostych tłumaczeniach, programy do korekty tekstów online będą wystarczające. Jednak wszędzie tam, gdzie trzeba oddać kontekst kulturowy i emocje – zgłoś się po profesjonalną pomoc

Langbay
ASK FOR A QUOTE
copyrights (C) 2020 - 2022 by Lang Bay
Powered by getknow
Mod by KamikStudio