Usługi

Co oferuję


Tłumaczenia audiowizualne


Opracowywanie wersji lektorskiej (voice-over) i tłumaczenie napisów.

Tłumaczenia ustne


Tłumaczenia ustne konsekutywne podczas warsztatów, szkoleń, negocjacji,
spotkań biznesowych.

Tłumaczenia pisemne


Tłumaczenia głównie z zakresu biznesu, marketingu i prawa, ale podejmuję się także tłumaczeń w innych dziedzinach. Każdy tekst jest redagowany i poddawany korekcie.

Wszystkie zlecenia są traktowane poufnie

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące cen, proszę o kontakt.

Kontakt